Gå til hoved-indhold

Meddelelser

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 22-3-2024 kl. 19.00 på Restaurant Stausø, klintingvej 204, 6854 Henne. Dagsorden og Årsrapport kan ses på hjemmesiden fra start uge 11 eller rekvireres fra vandværket.

Se dagsorden her

Årsaflæsning

Der foretages årsaflæsning af din/jeres vandmåler i uge 48 og 49.
 

Ingen fund af PFAS :-)

Uddrag af Analyserapport AR-23-CG-23070943-01 16/8-2023, hele analysen kan ses på hjemmesiden under om vandet.
PFAS-forbindelser
PFBA (Perfluorbutansyre) < 0.001 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) < 0.001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) < 0.001 µg/l
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)< 0.001 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)< 0.00005 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) < 0.001 µg/l
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)< 0.001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) < 0.00005 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) < 0.00005 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) < 0.001 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) < 0.001 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) < 0.00005 µg/l
PFNS (Perfluornonansulfonsyre) < 0.001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) < 0.001 µg/l
PFDS (Perflordekanesulfonsyre) < 0.001 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) < 0.001 µg/
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) < 0.001 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) < 0.001 µg/l
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) < 0.001 µg/l
PFTrDA (Perfluortridekansyre) < 0.001 µg/l
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) < 0.001 µg/l
Sum af 22 PFAS # µg/l

Vandets Hårdhed(blødt vand)

Vandets hårdhed er 6.2 dh (meget blødt vand) dette tal bruges til indstilling af opvaskemaskiner.

Afregning af vand

Pr. 15-9-2022 har bestyrelsen for Klinting Vandværk A.m.b.a. besluttet nedenstående:

Afregning for vand foretages direkte til ejeren..
Det vil sige at vi ikke afregner med lejere.....

Nyt punkt i takstblad 2020

Der er indført nyt gebyr i takstblad 2020
Vandmåleren skal være frit tilgængelig, det vil sige målerbrønd skal være synlig og fri for træer, målere der sidder indvendig skal ligeledes være frit tilgængelig for evt. service/udskiftning.
Hvis ovennævnte ikke er i orden er prisen kr. 500 pr påbegyndt time.

Sms service

Der er nu mulighed for at tilmelde til SMS service, så kan vi sende SMS ved evt. driftsforstyrelser o.s.v.

Nyt på hjemmesiden

Nu ligger der en orientering vedrørende persondataloven, og hvorledes vandværket håndtere persondata.

UNDGÅ FORURENING

Til alle forbrugere som er tilsluttet Klinting Vandværk.


Orientering vedrørende risikoen for forurening af drikkevandet ved manglende godkendt kontraventil, og manglende vedligeholdelse af vandinstallationer.
Få derfor din lokale VVS til at gennemgå jeres installation hvis man er i tvivl om lovligheden af denne.

Tilkoblinger til vandforsyningen som udgør en stor risiko.

Landbrug:
1. Malkerobot autovask
2. Doseringsanlæg / foderanlæg
3. Fyldning af marksprøjter

Restauranter:
1. Opvaskemaskiner med automatisk dosering
2. Selvrensende komfurer

Tankstationer:
1. Autovaskehaller

Pool og Spa huse:
1. Automatisk påfyldning

Vi vil alle gerne være sikre på at der er rent vand i hanerne når vi skal bruge det, derfor skal vi undgå at vores gode vand bliver forurenet.