Gå til hoved-indhold

Ændring af regler for godtgørelse ved vandspild

Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gennemført lovforslag L 158 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved vandspild mv.).

Forbrugeren kan ved brud på skjulte vandinstallationer få eftergivet vandafgifterne, loven har virkning fra 1 januar 2001. Da de hidtidige regler ikke har givet mulighed for eftergivelse, er det nu vedtaget at de forbrugere som har haft vandspild efter 1. januar 1996, har mulighed for eftergivelse af vandspildet.

Kun brud på skjulte vandinstallationer
Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af definitionen. Synlige installationer er på den anden side f.eks. vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv., hvorfra vandspild altså ikke eftergives.
Opmærksomheden henledes på, at anmodning om eftergivelse af afgift for perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2001, skal indsendes til de lokale told- og skatteregioner af forbrugeren, og senest på følgende datoer:

Afgift opkrævet i 1996 og 1997    31.december 2002
Afgift opkrævet i 1998    31.december 2003
Afgift opkrævet i 1999    31.december 2004
Afgift opkrævet i 2000    31.december 2005

Vandafgift opkrævet fra 1.januar 2001, skal forbrugeren anmode vandværket om eftergivelse.
Vandværket indsender herefter en skriftlig og begrundet anmodning til told og skat.
(der skal medsendes dokumentation fra VVS-installatør og vandværket skal have besigtiget skaden for at sige god for eftergivelsen).
Der er kun mulighed for eftergivelse, når det overstiger et årligt forbrug (gennemsnit over 5 år) plus 300 m3.
Eks: En forbruger har brugt 500 m3, normalforbrug er 100 m3. Rørbrud i gulv.
Normalforbrug 100 m3
Selvrisiko 300 m3
Forbrugerandel 400 m3
Spild 100 m3 dem kan der søges eftergivelse for.

Ønskes yderligere oplysninger kontakt da Klinting Vandværk 75 28 91 44 / 20 22 44 75.
Told og Skat eller Internettet www.toldskat.dk